Articles

Plastic and the environment

در این مقاله قصد داریم تا مضرات پلاستیک و محیط زیست را برسی کنیم و راه حل های آلوده نشدن و یا با حداقل رساندن الودگی را برسسی کنیم .

پلاستیک و محیط زیست | پلاستیک و آلودگی محیط زیست | پلاستیک ها و محیط زیست | زباله پلاستیکی و محیط زیست | پلاستیک در محیط زیست | پلاستیک دوستدار محیط زیست | پلاستیک قاتل محیط زیست | کیسه های پلاستیکی و محیط زیست

 پلاستیک دوستدار محیط زیست

یکی از روش هایی که می توان از آلودگی محیط زیست در برابر پلاستیک جلوگیری کرد استفاده از نایلون تجزیه پذیر و نایلکس های تجزیه پذیر  است که می توان با توجه به نیازی که شما دارید زمان تجزیه نایلون را مشخص کرد با این روش تنها کیسه های پلاستیکی تا حدود 2 سال در محیط زیست مانده و بعد از آن تجزیه می شود که می توان با دستکاری در مواد اولیه زمان تجزیه نایلون را کم تر کرد .

پلاستیک و محیط زیست | پلاستیک و آلودگی محیط زیست | پلاستیک ها و محیط زیست | زباله پلاستیکی و محیط زیست | پلاستیک در محیط زیست | پلاستیک دوستدار محیط زیست | پلاستیک قاتل محیط زیست | کیسه های پلاستیکی و محیط زیست

بازیافت پلاستیک در ایران

یکی از دلایل آلودگی پلاستیک و محیط زیست در ایران نبود سیستم کار آمد برای بازیافت پلاستیک های مصرف شده است که در آخر مجبور رهایی آن ها در محیط زیست می شوند از همین رو اصلا نمی توان روی پاکسازی محیط زیست ایران سرمایه ای باز کرد .

میزان تولید پلاستیک و میزان بازیافت آن در جهان

میزان تقاضای تولید برای پلاستیک از میزان تولید ان در تمام جهان بیشتر است که موجب شده برای برنامه ریزی در آلوده نشدن کره زمین و بازیافت آن ها به مشکل بر بخوریم از همین رو تنا روش برای جلوگیری از آلودگی استفاده از نمونه های قابل تجزیه یا برنامه ریزی های بازیافتی آن همانند کشور های اروپاییی است .

پلاستیک و محیط زیست | پلاستیک و آلودگی محیط زیست | پلاستیک ها و محیط زیست | زباله پلاستیکی و محیط زیست | پلاستیک در محیط زیست | پلاستیک دوستدار محیط زیست | پلاستیک قاتل محیط زیست | کیسه های پلاستیکی و محیط زیست

بزرگترین خطر  پلاستیک و آلودگی محیط زیست

پلاستیک در محیط زیست تنها باعث می شود ظاهر کره زمین زشت شود اما اگر همین پلاستیک ها به محیط زیست جانداران مخصوصا پرندگان و آبزیان انتقال یابد موجب انقراض و نسل آن ها و آلودگی خود حیوانات می شود که در آخر باز به خود انسان ضرر خواهد رساند .

پلاستیک و محیط زیست | پلاستیک و آلودگی محیط زیست | پلاستیک ها و محیط زیست | زباله پلاستیکی و محیط زیست | پلاستیک در محیط زیست | پلاستیک دوستدار محیط زیست | پلاستیک قاتل محیط زیست | کیسه های پلاستیکی و محیط زیست

پلاستیک و محیط زیست | پلاستیک و آلودگی محیط زیست | پلاستیک ها و محیط زیست | زباله پلاستیکی و محیط زیست | پلاستیک در محیط زیست | پلاستیک دوستدار محیط زیست | پلاستیک قاتل محیط زیست | کیسه های پلاستیکی و محیط زیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *